Cultivarea limbii române

Поиск

VIRUS

Până nu demult, cel puţin până la apariţia computerelor în viaţa societăţii noastre, cuvântul virus îl aveam în limba doar cu sensul...

CONCEDIALE

Suntem în perioada estivală, în toiul verii, şi, prin urmare, şi în toiul perioadei de concediu de odihnă. Întâlnind deunăzi o veche...

A STA PE BULETIN

S-a menţionat nu o singură dată că în vorbirea basarebenilor există greşeli care persistă mai multedecenii la rând. Desigur, în această...

Expresii frazeologice

Ne propunem să analizăm o tendinţă manifestată în dinamica unităţilor frazeologice din limba română actuală, utilizând exemple recente...

Gradele de comparație ale adjectivelor

După cum ştim, există unele adjective care, prin natura lor, au o valoare absolută şi nu au grade de comparaţie, de ex., extrem, imens,...

Utilizarea greșită a prepozițiilor

În vorbirea orală din Republica Moldova se semnalează frecvent utilizarea greșită a prepozițiilor în, la în raport cu substantivele pe...

Conjuncția şi după particula ca (şi parazitar)

Utilizată uneori pentru a evita o cacofonie, conjuncția şi apare şi în contexte în care nu se pot produce cacofonii, întreaga structură...

Omiterea prepoziției pe în fața complementului direct

Una dintre cele mai frecvente greşeli de sintaxă întâlnite în fişele de monitorizare este omiterea prepoziției pe la pronumele relativ...

Lipsa acordului din grupul nominal la numerale

Destul de frecvent se întâlneşte lipsa acordului numeralelor unul/una, doi/două cu substantivul pe care îl lămuresc. Numeralul cardinal...

Topica

Sunt atestate cazuri, când din cauza topicii incorecte este confundat sensul enunțului : „Imediat cum afli ceva să vii direct la mine”....

Lipsa acordului între subiect și predicat

„Experiența pe care ai acumulat-o în anii căsniciei te-au făcut să înțelegi că…”(Corect: Experiența pe care ai acumulat-o în anii...

Utilizarea greșită a conjuncțiilor

Utilizarea conjuncţiei copulative în locul celei adversative: „…dar să spui adevărul sau n-o să-mi fie milă de tine”. (Corect: …dar să...

Verbul a trebui + alte verbe

De această dată, discutăm despre unele structuri intrate temeinic în uzul curent, dar care sunt eronate din punct de vedere gramatical....

Conjugarea unor verbe neregulate

Verbele neregulate sunt acelea care, la conjugare, își modifică total sau parțial rădăcina. De exemplu, la verbul regulat: a lucra (eu...

O inadvertență stilistică: pleonasmul

Termenul de pleonasm provine din limba greacă și, în traducere literală, înseamnă „mai mult”; este o greșeală de stil ce constă în...

Ortografia unor verbe

Este vorba despre cuvintele așa-numite omofone, care se pronunță identic, dar se scriu diferit și anume despre formele unor verbe, unele...

Calcuri lingvistice (negația nu din limba rusă)

Calcurile lingvistice din limba rusă ne-au devenit, din păcate, familiare nouă tuturor, ba chiar și celor care n-au apucat perioada în...

1
2