Поиск
  • krudit

Câte ceva despre petrol

Folosirea cuvintelor la întâmplare generează unele îmbinări nefireşti pentru limba noastră. De exemplu, la o benzinărie din Chişinău citim: Vă oferim produse petrolifere. Se ştie că vocabula petrolifer se foloseşte doar în contextul câmp petrolifer, zonă petroliferă, teren petrolifer, adică „pământ ( zonă, câmp) care conţine petrol, care este bogat în petrol”. Produsele extrase din petrol (benzină, motorină etc.) sunt petroliere. Aceste elemente lexicale sunt paronime, adică sunt apropiate ca formă, dar diferite ca sens. Aşadar, corect este Vă oferim produse petroliere, dar companie petrolieră, terminal petrolier. La fel petrolier se numeşte şi nava care transportă petrol. Necunoaşterea adevăratului sens al unui cuvânt sau cunoaşterea cu aproximaţie a acestuia, duce la schimonosirea frazei la crearea unor forme aberante, de felul celor menţionate mai sus.

(dr. Maria ONOFRAŞ)

Просмотров: 21Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

O inadvertență stilistică: pleonasmul

Termenul de pleonasm provine din limba greacă și, în traducere literală, înseamnă „mai mult”; este o greșeală de stil ce constă în alăturarea unor cuvinte cu același înțeles. Unele pleonasme aparțin f

Calcuri lingvistice (negația nu din limba rusă)

Calcurile lingvistice din limba rusă ne-au devenit, din păcate, familiare nouă tuturor, ba chiar și celor care n-au apucat perioada în care ele s-au statornicit în uz, dar le-au fost transmise de gene

Calcul lingvistic al unor verbe nereflexive

Vom aborda problema calcurilor lingvistice nejustificate din limba rusă sau, altfel spus, despre traducerea literală a unor verbe folosite cu marca reflexiv (putem spune și diateză reflexivă, Dex: „ca