Поиск
  • krudit

Calcul lingvistic al unor verbe nereflexive

Vom aborda problema calcurilor lingvistice nejustificate din limba rusă sau, altfel spus, despre traducerea literală a unor verbe folosite cu marca reflexiv (putem spune și diateză reflexivă, Dex: „care se răsfrânge = diateză care arată că acțiunea unui verb se răsfrânge asupra subiectului care execută această acțiune”), care fie nu au această valoare, fie o au, dar cu alte sensuri decât sunt întrebuințate, adică, cu sensuri împrumutate din limba rusă.


În vorbire auzim adesea expresii de tipul mi s-a primit, mi se primește, nu mi s-a primit, nu mi se primește, în care verbul a primi este doar tranzitiv (și nu reflexiv: din cele 49 de definiții găsite în dicționar, n-am gasit nici una care ar presupune valoarea reflexivă). Tranzitiv înseamnă că acțiunea se răsfrânge asupra unui obiect în mod direct (a primi un răspuns, musafiri, un mesaj: ce?) Așadar, în enunțuri de tipul Mi s-a primit bine proiectul; Nu mi se primește desenul sau Mi s-a primit bine prăjitura, reflexivitatea este străină limbii române; corect este: Mi-a reușit, am făcut față proiectului; Nu-mi iese, nu-mi reușește desenul; Mi-a ieșit bine, mi-a reușit prăjitura.

Verbele a se stărui și a se isprăvi reprezintă exemple similare, care, pe lângă reflexivitatea improprie, mai sunt numite cuvinte-falși prieteni, care, în virtutea asemănării formale, sunt confundate cu verbele din limba rusă (старатся, справится). Verbul a stărui se definește cu „a insista” (eu stărui asupra acestui lucru), iar a isprăvi semnifică „a termina” (am isprăvit tema de acasă). Pentru sensurile din limba rusă, adoptate de limba română, sunt corecte formele mă străduiesc, te străduiești etc. sau sensul lui „mă isprăvesc” este „mă descurc” sau „fac față lucrului”.


(dr.Viorica MOLEA)

Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

O inadvertență stilistică: pleonasmul

Termenul de pleonasm provine din limba greacă și, în traducere literală, înseamnă „mai mult”; este o greșeală de stil ce constă în alăturarea unor cuvinte cu același înțeles. Unele pleonasme aparțin f

Calcuri lingvistice (negația nu din limba rusă)

Calcurile lingvistice din limba rusă ne-au devenit, din păcate, familiare nouă tuturor, ba chiar și celor care n-au apucat perioada în care ele s-au statornicit în uz, dar le-au fost transmise de gene

Calcul semantic: cuvântul moment

O greșeală ce ține de calcul lingvistic nejustificat este calcul semantic, adică copierea sensului dintr-o altă limbă; în cazul nostru, din limba rusă. Cuvintele cu sensurile copiate din altă limbă ma