Поиск
  • krudit

Calcul lingvistic cu verbul „a citi”

Calcul lingvistic este copierea exactă fie a unei structuri lingvistice, fie a unui sens dintr-o limbă străină. În cazul nostru, din limba rusă, din cauza contactului de lungă durată cu această limbă, dar și a utilizării ei în toate instituțiile statului.


Astfel se menține și astăzi un calc lingvistic cu verbul a citi, după modelul rusesc „читать лекции”, „читать мораль”: a citi lecții” și „a citi morală”. Este vorba de un calc semantic, în care verbul a citi, din numeroasele definiții date de dicționar, nu are sensul de a preda (pe care îl are verbul din l. rusă „citati”) și nici pe cel de a face, a ține morală din „citati morali”.


Prin urmare, a citi lecții sau a citi morală sunt sensuri improprii în limba română. Corect este: a preda lecții, a ține lecții, prelegeri (la facultate): Profesoara ne-a predat câteva lecții despre poetul Grigore Vieru; Domnul profesor Ciobanu ne-a ținut o lecție publică despre corectitudinea exprimării; Profesoara de sintaxă a ținut mai multe prelegeri la tema Acordul în limba română.


De asemenea, corectă este structura a face, a ține morală, și nu a citi morală, întrucât, după cum spuneam, acest sens nu se regăsește printre definițiile date de DEX lui a citi. Astfel, este corect să se spună: Mama i-a făcut morală lui Ionuț din cauză că acesta nu și-a respectat promisiunea sau Profesorul le-a ținut morală unor elevi, deoarece aceștia au întârziat la ore.

(dr.Viorica MOLEA)

Просмотров: 15Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

O inadvertență stilistică: pleonasmul

Termenul de pleonasm provine din limba greacă și, în traducere literală, înseamnă „mai mult”; este o greșeală de stil ce constă în alăturarea unor cuvinte cu același înțeles. Unele pleonasme aparțin f

Calcuri lingvistice (negația nu din limba rusă)

Calcurile lingvistice din limba rusă ne-au devenit, din păcate, familiare nouă tuturor, ba chiar și celor care n-au apucat perioada în care ele s-au statornicit în uz, dar le-au fost transmise de gene

Calcul lingvistic al unor verbe nereflexive

Vom aborda problema calcurilor lingvistice nejustificate din limba rusă sau, altfel spus, despre traducerea literală a unor verbe folosite cu marca reflexiv (putem spune și diateză reflexivă, Dex: „ca