Поиск
  • krudit

Calcuri lingvistice (negația nu din limba rusă)

Calcurile lingvistice din limba rusă ne-au devenit, din păcate, familiare nouă tuturor, ba chiar și celor care n-au apucat perioada în care ele s-au statornicit în uz, dar le-au fost transmise de generația în vârstă.


Unul dintre acestea, frecvent întâlnit în limbajul cotidian, este structura cu negația „nu”, în care sensul este afirmativ. De exemplu, „Unde nu m-aș duce, aud aceleași reproșuri”; „Orice n-aș face, nu-mi reușește”, ale căror variante corecte sunt: „Oriunde m-aș duce...”; „Orice-aș face..” Firește, există și în limba română situații în care folosim negația cu sens afirmativ, însă acestea sunt distincte de cele din limba rusă. De exemplu, „Pe unde numai nu a fost...”; Ce numai nu a întreprins...”, în care semnificația afirmativă este evidentă.


O structură calchiată nejustificată este și următoarea: „Cum numai n-aș proceda, nu ajută”, după modelul rusesc „cac tolico ne postupal, ne pomogaet.” Varianta corectă este: Orice-aș face, oricum aș proceda, nu ajută.

(dr.Viorica MOLEA)

Просмотров: 43Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

Conjuncția şi după particula ca (şi parazitar)

Utilizată uneori pentru a evita o cacofonie, conjuncția şi apare şi în contexte în care nu se pot produce cacofonii, întreaga structură ca + şi fiind simțită ca o unitate care marchează calitatea (sau

Discontinuități sintactice. Nemarcarea relațiilor sintactice

1. În talk-show-uri se găsesc numeroase discontinuități sintactice (anacoluturi); acestea apar mai frecvent când locutorul este pus în situația de a vorbi liber, de multe ori fără întrebări scrise

Omiterea prepoziției pe în fața complementului direct

Una dintre cele mai frecvente greşeli de sintaxă întâlnite în fişele de monitorizare este omiterea prepoziției pe la pronumele relativ care cu funcŃia de complement direct. Este o greşeală întâlnită l