Поиск
  • krudit

Conjuncția şi după particula ca (şi parazitar)

Utilizată uneori pentru a evita o cacofonie, conjuncția şi apare şi în contexte în care nu se pot produce cacofonii, întreaga structură ca + şi fiind simțită ca o unitate care marchează calitatea (sau relația, în unele situații). Indiferent se evită o cacofonie sau nu, această utilizare „parazitară” a conjuncției şi este greşită: „…reprezentanții societății civile și alți ca și Dumneavoastră…” (Corect: …reprezentanții societății civile și alți ca Dumneavoastră…) (TV 8, 11. 03. 2019, 36.22).


(dr.hab. Angela SAVIN-ZGARDAN)

Просмотров: 60Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

Discontinuități sintactice. Nemarcarea relațiilor sintactice

1. În talk-show-uri se găsesc numeroase discontinuități sintactice (anacoluturi); acestea apar mai frecvent când locutorul este pus în situația de a vorbi liber, de multe ori fără întrebări scrise

Omiterea prepoziției pe în fața complementului direct

Una dintre cele mai frecvente greşeli de sintaxă întâlnite în fişele de monitorizare este omiterea prepoziției pe la pronumele relativ care cu funcŃia de complement direct. Este o greşeală întâlnită l

Lipsa acordului din grupul nominal la numerale

Destul de frecvent se întâlneşte lipsa acordului numeralelor unul/una, doi/două cu substantivul pe care îl lămuresc. Numeralul cardinal douăsprezece poate însoţi doar substantive de genul feminin. La