Поиск
  • krudit

Forme eronate ale unor verbe

Unele greșeli ce țin de utilizarea formelor verbale persistă atât în vorbirea comună, neîngrijită, cât și în exprimarea elaborată a celor care promovează limba literară.

Este vorba de încadrarea verbelor la o conjugare improprie, adică de confuzia acestora, cum ar fi cele de conjugarea a doua (cu desinența -ea) și conjugarea a treia (cu desinența -e). De exemplu, verbul a plăcea, care este de conjugarea a II-a, este confundat cu un verb de conjugarea a III-a (cu terminația în –e). Acesta păstrează forma la modurile verbale construite cu infinitivul: corect: imi va plăcea, și nu îmi va place; ți-ar plăcea, greșit: ți-ar place. Aceeași greșeală se comite cu verbul a apăreacorect: în curând cartea va apărea în librării, greșit: în curând cartea va apare.


Totodată, putem vorbi de unele verbe care, în limba vorbită, sunt utilizate cu forme eronate la timpul prezent Indicativ și Imperativ din cauza unor alternanțe fonetice (modificări fonetice în rădăcina verbului): E corect: bateți recordul, bateți covorul, nu băteți; faceți lucrul bine, faceți liniște, nu făceți ș.a.

De alternanțe fonetice ține și conjugarea verbelor cu desinența -a (conjugarea I), precum: a răbda, unde ă alternează cu a: e corect: rabd, rabzi - nu răbd, răbzi; scap, scapinu scăp, scăpi, las, lașinu lăs, leși etc.

Un verb utilizat adesea cu forme greșite este a curăța. La prezent formele lui sunt: eu curăț, tu cureți, el curățănu curăți; la trecut: am curățat - nu am curățit, care este o formă a limbii vorbite, neîngrijite; la modul conjunctiv: să curețe, la gerunziu, curățând.

(dr.Viorica MOLEA)

Просмотров: 14Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

Verbul a trebui + alte verbe

De această dată, discutăm despre unele structuri intrate temeinic în uzul curent, dar care sunt eronate din punct de vedere gramatical. Este vorba despre structuri de tipul „trebuie de rezolvat” sau „

Conjugarea unor verbe neregulate

Verbele neregulate sunt acelea care, la conjugare, își modifică total sau parțial rădăcina. De exemplu, la verbul regulat: a lucra (eu lucrez, tu lucrezi, el, ea lucrează; noi lucrăm, voi lucrați, ei

Conjuncții corelative și perechi

Unele greșeli atestate atât în vorbire, cât și în scris țin de utilizarea conjuncțiilor perechi sau a conjuncțiilor corelative. Dacă am utilizat într-un enunț conjuncții, de regulă, coordonatoare disj