Поиск
  • krudit

O inadvertență stilistică: pleonasmul

Обновлено: 23 июня 2020 г.

Termenul de pleonasm provine din limba greacă și, în traducere literală, înseamnă „mai mult”; este o greșeală de stil ce constă în alăturarea unor cuvinte cu același înțeles. Unele pleonasme aparțin frazeologiei populare, fiind consacrate de uz și nu sunt condamnabile (de exemplu, am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele, prima-ntâi etc.). Altele însă, mai ales care constau din îmbinarea unui cuvânt din fondul lexical mai vechi cu altul mai nou, căruia vorbitorii nu-i cunosc sensul, repetând, astfel, același lucru, sunt considerate greșeli (de ex., primul debut, coabitează împreună, colaborează împreună etc., în care sensurile cuvintelor îmbinate sunt aceleași; debut este „începutul a ceva, primii pași în ceva”; verbul a coabita vine din franceză și însemnă „a trăi împreună cu cineva”; a colabora este de „a lucra împreună cu cineva” etc.)


Un exemplu de acest gen este și formula În jur de aproximativ (în jur de aproximativ o mie de oameni; în jur de aproximativ optzeci și ceva). Poate duce la formulări pleonastice asocierea mai multor cuvinte cu înțeles de aproximativ. De exemplu: circa câteva zeci de persoane; circa douăzeci și ceva; în jur de aproximativ 3000 de lei (corect: câteva zeci de persoane; circa 20 de ani; aproximativ (în jur de) 3000 de lei). Mai sunt și alte cuvinte care au sens de aproximație, dar nu sunt sesizate ca atare de vorbitori, cum ar fi: încă o dovadă în plus (corect: o dovadă în plus sau încă o dovadă); deja s-a și anunțat (deja s-a anunțat ori s-a și anunțat); la fel ca și (până acum) (corect: la fel ca până acum sau ca și până acum); aici pot fi încadrate pleonasmele des întâlnite ca inclusiv și sau și inclusiv (corect: inclusiv) sau chiar însuși directorul (fratele, tatăl etc.) (sens de accentuare) (corect: chiar directorul a venit sau însuși directorul a venit). Așadar, vă îndemn să aveți grijă de potrivirea cuvintelor, să le cunoașteți sensurile, căci o exprimare elevată este întotdeauna remarcată!


(dr.Viorica MOLEA)

Просмотров: 30Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

Calcuri lingvistice (negația nu din limba rusă)

Calcurile lingvistice din limba rusă ne-au devenit, din păcate, familiare nouă tuturor, ba chiar și celor care n-au apucat perioada în care ele s-au statornicit în uz, dar le-au fost transmise de gene

Calcul lingvistic al unor verbe nereflexive

Vom aborda problema calcurilor lingvistice nejustificate din limba rusă sau, altfel spus, despre traducerea literală a unor verbe folosite cu marca reflexiv (putem spune și diateză reflexivă, Dex: „ca

Calcul semantic: cuvântul moment

O greșeală ce ține de calcul lingvistic nejustificat este calcul semantic, adică copierea sensului dintr-o altă limbă; în cazul nostru, din limba rusă. Cuvintele cu sensurile copiate din altă limbă ma