Поиск
  • krudit

Omiterea prepoziției pe în fața complementului direct

Una dintre cele mai frecvente greşeli de sintaxă întâlnite în fişele de monitorizare este omiterea prepoziției pe la pronumele relativ care cu funcŃia de complement direct. Este o greşeală întâlnită la toate posturile monitorizate, dar cu diferenŃe de frecvenŃă între posturi (şi între vorbitori):

„Vom întreba părinții lui Max, dacă vor să cheme poliția”. (Corect: Îi vom întreba pe părinții lui Max, dacă vor să cheme poliția.) (TV 8, 11. 03. 2019, 33.11);

„…au făcut public o declarație pe care au semnat toți cei 35…” (Corect: …au făcut public o declarație pe care au semnat-o toți cei 35) (Accent, 05. 03. 2019, 58.01).

(dr. hab. Angela SAVIN-ZGARDAN)

Просмотров: 56Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

Conjuncția şi după particula ca (şi parazitar)

Utilizată uneori pentru a evita o cacofonie, conjuncția şi apare şi în contexte în care nu se pot produce cacofonii, întreaga structură ca + şi fiind simțită ca o unitate care marchează calitatea (sau

Discontinuități sintactice. Nemarcarea relațiilor sintactice

1. În talk-show-uri se găsesc numeroase discontinuități sintactice (anacoluturi); acestea apar mai frecvent când locutorul este pus în situația de a vorbi liber, de multe ori fără întrebări scrise

Lipsa acordului din grupul nominal la numerale

Destul de frecvent se întâlneşte lipsa acordului numeralelor unul/una, doi/două cu substantivul pe care îl lămuresc. Numeralul cardinal douăsprezece poate însoţi doar substantive de genul feminin. La