Поиск
 • krudit

Probleme de acord al unor adverbe aflate pe lângă substantive

Abordăm problema acordului, care este una foarte importantă pentru gramatica limbii române.

Acordul este potrivirea formală în ceea ce privește categoriile gramaticale comune ale părților de vorbire acordate (gen, număr, caz). În exemplul oameni frumoși, adjectivul frumoși se acordă cu oameni după gen (masculin), număr (plural), caz (N.- A.); fetei frumoase: frumoase se acordă cu fetei după gen (fem.), număr(sing.), caz (G.-D.). Acordul, în general, este încălcat foarte des, dar se observă (în vorbire și în scriere) o altă greșeală, care ține de folosirea în exces a acordului și se numește hipercorectitudine.

Vorbitorii au, de regulă, un sentiment al acordului înnăscut, de aceea de multe ori ei, din teama de a nu greși, fac acord și acolo unde nu este nevoie. De exemplu, acordă adverbe aflate în apropierea unor substantive, de tipul: copii noi-născuți, în loc de nou-născuți; munți nespuși de frumoși, în loc de nespus de frumoși, acestea numindu-se greșeli de hipercorectitudine. De multe ori, aceste adverbe ajută la formarea gradului superlativ absolut al adjectivelor: nespus de, extraordinar de, strălucitor de, teribil de etc.

Modelele de rochii erau nespuse de frumoase. (Modelele de rochii erau nespus de frumoase)


Greșeli de hipercorectitudine:

 1. Oameni putrezi de bogați –Corect: putred

 2. Exerciții grele de rezolvat – Corect: greu

 3. Participanții au fost puțini numeroși –Corect: puțin

 4. Dinți strălucitori de albi – Corect: strălucitor

 5. Candidați slabi pregătiți – Corect: slab

 6. Să vină câți mai mulți oameni– Corect: cât

 7. Ferestre largi deschise – Corect: larg

 8. Cartea cea mai bine cotată – Corect: cel

 9. Critici făcute în termeni destui de aspri – Corect: destul

 10. Subiecte dificile de elucidat – Corect: dificil

(dr.Viorica MOLEA)


Просмотров: 39Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

Conjuncția şi după particula ca (şi parazitar)

Utilizată uneori pentru a evita o cacofonie, conjuncția şi apare şi în contexte în care nu se pot produce cacofonii, întreaga structură ca + şi fiind simțită ca o unitate care marchează calitatea (sau

Discontinuități sintactice. Nemarcarea relațiilor sintactice

1. În talk-show-uri se găsesc numeroase discontinuități sintactice (anacoluturi); acestea apar mai frecvent când locutorul este pus în situația de a vorbi liber, de multe ori fără întrebări scrise

Omiterea prepoziției pe în fața complementului direct

Una dintre cele mai frecvente greşeli de sintaxă întâlnite în fişele de monitorizare este omiterea prepoziției pe la pronumele relativ care cu funcŃia de complement direct. Este o greşeală întâlnită l