Поиск
  • krudit

Topica

Sunt atestate cazuri, când din cauza topicii incorecte este confundat sensul enunțului : „Imediat cum afli ceva să vii direct la mine”. (Corect: Cum afli ceva, imediat să vii la mine”.) Topica cuvintelor e incorectă, adverbul imediat se referă la verbul a veni, dar nu la verbul a afla. (NTV, 25. 03. 2019, 36.00);

„Astăzi va veni Spițîna, e ultima care l-a văzut viu pe Krasnov”. (Corect: Astăzi va veni Spițîna, e ultima care l-a văzut pe Krasnov viu.( (NTV, 25. 03. 2019, 37.11);

„Pe acest caz a fost deschis și un dosar penal, materialele căruia au fost secretizate...” (Corect: Pe acest caz a fost deschis și un dosar penal, ale cărui materiale au fost secretizate...) (Televiziunea Centrală, 12. 02. 2019, 04.46);

„Printre băncile prin intermediul cărora Platon spăla sute de milioane de dolari…” (Corect: Printre băncile prin al căror intermediu Platon spăla sute de milioane de dolari…”) (Televiziunea Centrală, 12. 02. 2019, 18.43).

„De ce nu vor să vorbească despre viitoarele scenarii socialiștii…”(Corect: De ce socialiștii nu vor să vorbească despre viitoarele scenarii. …”) (TV 8, 11. 03. 2019, 36.58).


(dr. hab. Angela SAVIN-ZGARDAN)

Просмотров: 10Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

Conjuncția şi după particula ca (şi parazitar)

Utilizată uneori pentru a evita o cacofonie, conjuncția şi apare şi în contexte în care nu se pot produce cacofonii, întreaga structură ca + şi fiind simțită ca o unitate care marchează calitatea (sau

Discontinuități sintactice. Nemarcarea relațiilor sintactice

1. În talk-show-uri se găsesc numeroase discontinuități sintactice (anacoluturi); acestea apar mai frecvent când locutorul este pus în situația de a vorbi liber, de multe ori fără întrebări scrise

Omiterea prepoziției pe în fața complementului direct

Una dintre cele mai frecvente greşeli de sintaxă întâlnite în fişele de monitorizare este omiterea prepoziției pe la pronumele relativ care cu funcŃia de complement direct. Este o greşeală întâlnită l