Поиск
  • krudit

VIRUS

Până nu demult, cel puţin până la apariţia computerelor în viaţa societăţii noastre, cuvântul virus îl aveam în limba doar cu sensul „agent patogen, care se reproduce numai în celulele vii, provocând diverse boli infecţioase”. La plural avea consfinţite două forme: virusuri şi, mai rar, viruşi. Astăzi, acest cuvânt are o semantică mai complexă. La sensul enunţat supra s-a adăugat şi un alt sens ce ţine de domeniul informaticii, şi anume „program care fiind introdus în mod insinuos într-un calculator, afectează anumite fişiere ale acestuia”. Unele dicţionare şi, în primul rând, Dicţionarul ortoepic, ortografic şi morfologic al limbii române, ed. a II-a, le prezintă chiar omonime, adică cuvinte toatal diferite. În această situaţie apare problema formei de plural şi într-un sens şi în celălalt. Astfel, conform aceluiași DOOM, pentru virus cu sens „agent patogen, care poate provoca diverse boli infecţioase” sunt considerate drept normă două forme de plural virusuri şi viruşi, iar pentru virus cu sensul ce ţine de informatică, de calculatoare se recomandă doar forma viruşi.

Ana Vulpe

Просмотров: 48Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

CONCEDIALE

Suntem în perioada estivală, în toiul verii, şi, prin urmare, şi în toiul perioadei de concediu de odihnă. Întâlnind deunăzi o veche cunoştinţă şi întrebând-o cum îi merg treburile, mi-a spus bucuroas

A STA PE BULETIN

S-a menţionat nu o singură dată că în vorbirea basarebenilor există greşeli care persistă mai multedecenii la rând. Desigur, în această ordine de idei, constatăm, nu în ultimul rând, şi suficientă ind

PREMATUR

Este preamatur să vorbim despre cauzele acestui incendiu; Este preamatur să enunțăm efectele negative asupra economiei ale acestei pandemii etc., etc. Greșeala din enunțurile indicate o constituie cuv