Program de stat

       Proiectul de cercetare Contexte socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultădin Basarabia (sec. XIX până în prezent) cu cifrul nr. 20.80009.1606.03, conducător de proiect Nina Corcinschi.

Galina ANIȚOI

doctor în filologie, cercetător științific coordonator

Dumitru APETRI

doctor în filologie, cercetător științific coordonator, conferențiar universitar

Tatiana BOTNARU

doctor în filologie, cercetător științific superior

Alexandru BURLACU

critic literar, dr. hab., în filologie, cercetător științific principal, profesor universitar

Ion BURUIANĂ

doctor în filologie, cercetător științific superior

Vlad CARAMAN

doctor în filologie, cercetător științific superior, conferențiar universitar

Felicia CENUȘĂ

doctor în filologie, cercetător științific superior

Mihai CIMPOI

academician, doctor habilitat în filologie, consultant științific

Ion CIOCANU

doctor habilitat în filologie, consultant științific

Mariana COCIERU

doctor în filologie, cercetător științific superior

Sergiu COGUT

doctor în filologie, cercetător științific coordonator

Tudor COLAC

doctor în filologie, cercetător științific coordonator

Nina CORCINSCHI

Critic literar. Dr.hab. în filologie, cercetător științific principal, conferențiar universitar

Cristina DICUSAR

magistru în filologie, cerceător științific stagiar

Iulian FILIP

doctor în filologie, cercetător științific superior

Anatol GAVRILOV

doctor habilitat în filologie, profesor cercetător

Oxana GHERMAN

doctor în filologie, cercetător științific superior, lector universitar

Olesea GÎRLEA

doctor în filologie, cercetător științific superior

Constantin IVANOV

cercetător științific 

Nadejda IVANOV

doctor în filologie, cercetător științific superior

Svetlana KOROLEVSKI

cercetător științific

Miroslava LUCHIANCICOVA

doctor în filologie, cercetător științific

Elena NEDELCIUC

cercetător științific stagiar, doctorandă

Dorina ONICA

doctor în istorie, specialitatea entnologie

Ion PLĂMĂDEALĂ

doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal

Tatiana POTÎNG

doctor în filologie, cercetător științific superior

Maria ȘLEAHTIȚCHI

doctor habilitat în filologie, cercetător științific principal

Andrei ȚURCANU

doctor habilitat în filologie, consultant științific

Dan VEREJANU

cercetător științific stagiar, doctorand

Viorica CAPULCA

cercetător științific stagiar