Program de stat

Proiectul de cercetare Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextual integrării europene cu cifrul nr.  20.80009.1606.01, conducător de proiect:  dr. hab. Eugenia Mincu.

Vasile BAHNARU

doctor habilitat, profesor universitar, consultant științific

Ion BĂRBUȚĂ

doctor, cercetător științific coordonator

Ștefan BELEI

cercetător științific stagiar

Liliana BOTNARU

doctorandă, cercetător științific

Ecaterina BRĂGUȚĂ

doctorandă, cercetător științific stagiar

Petru BUTUC

doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior

Olesea CAFTANATOV

doctorandă, cercetător științific stagiar

Livia CĂRUNTU-CARAMAN

doctor, cercetător științific superior

Lidia COLESNIC

doctor, cercetător științific coordonator

Elena CONSTANTINOVICI

doctor habilitat, profesor universitar, consultant științific

Alexandru COSMESCU

doctor, cercetător științific superior

Inga DRUȚĂ

doctor habilitat, cercetător științific principal

Anatol EREMIA

doctor habilitat, consultant științific

Dorina MACOVEI

doctor, cercetător științific superior

Ludmila MALAHOV

cercetător științific

Eugenia MINCU

doctor habilitat, cercetător științific principal

Viorica MOLEA

doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator

Cristina NEGRU

masterandă, cercetător științific stagiar

Maria ONOFRAȘ

doctor, cercetător științific coordonator

Vasile PAVEL

doctor habilitat, profesor universitar, consultant științific

Vlad PÂSLARU

doctor habilitat, consultant științific

Ecaterina PLEȘCA

cercetător științific

Liliana POPOVSCHI

doctor în filologie, cercetător științific superior

Veronica PUȘCAȘ

cercetător științific stagiar

Viorica RĂILEANU

doctor, cercetător științific coordonator

Natalia ROTARI

doctorandă, cercetător științific stagiar

Angela SAVIN

doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal

Tatiana SÎMBOTEANU

doctorandă, cercetător științific

Stela SPÎNU

doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior

Galaction VEREBCEANU

doctor, cercetător științific coordonator

Lidia VIERU

cercetător științific 

Mariana VLAS

cercetător științific

Lidia VRABIE

cercetător științific

Ana VULPE

doctor, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator